این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
همدان
08132529419
همدان
خیابان بوعلی – ساختمان پزشکان پارس – طبقه2

دکتر کورش صمدی متخصص پوست و مو در همدان | آدرس و تلفن دکتر کورش صمدی