دکتر کورش نیکبخت

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: شهرکرد

دکتر کورش نیکبخت متخصص مغز و اعصاب در شهرکرد | آدرس و تلفن دکتر کورش نیکبخت

شماره تماس:

03832252628

آدرس:

چهارمحال و بختیاری – شهرکرد – چهارراه دامپزشکی ـ ساختمان پزشکان بزرگمهر – طبقه دوم