این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
مشهد
05138432277
مشهد
خیابان احمد آباد – خیابان پرستار 1 – ساختمان پردیس

دکتر کوروش اخوان رضایت متخصص ارتوپدی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر کوروش اخوان رضایت