این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
مشهد
09903230672
مشهد
بلوار وکیل آباد – خیابان هاشمیه – بین هاشمیه 11 و 13 – ساختمان سایروس – طبقه دوم – واحد 204

دکتر کیانا صادقی اردکانی متخصص تغذیه و رژیم درمانی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر کیانا صادقی اردکانی