این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
کرمانشاه
08337210638
کرمانشاه
پارکینگ شهرداری – حول حاج محمد تقی – روبروی مسجد – کوچه شهید شاهنده

دکتر کیخسرو مردانپور متخصص ارتوپدی در کرمانشاه | آدرس و تلفن دکتر کیخسرو مردانپور