این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
همدان
08138279453
همدان
بلوار خواجه رشید – پایین تر از اداره اماکن و گذرنامه – ساختمان پارسیان جنب بانک ایران زمین – طبقه دوم – واحد 9

سمانه پاک نیا کارشناس تغذیه و رژیم درمانی در همدان | آدرس و تلفن سمانه پاک نیا