این پزشک

تخصص پزشک: چشم
رشت
01332116966
رشت
گیلان – رشت میدان گلسار- روبروی ساختمان مخابرات – ساختمان پزشکان نصر

دکتر محمدحسن هندی متخصص چشم و بینایی در رشت | آدرس و تلفن دکتر محمدحسن هندی