بیمارستان امیرالمومنین (ع)


نوع: دولتی


شهر: اهواز

اطلاعات تماس و نوبت گیری

امیرالمومنین (ع)

—————–

آدرس:
خوزستان – اهواز – سپیدار – سه راه صنایع – بیمارستان امیرالمومنین (ع)تلفن تماس:

06132279371 – 06132279372 – 06132279373 – 06132279374 – 06132279375 | 06132271891 – 06132271892 – 06132271893 – 06132271894 – 06132271895دیگر اطلاعات:

بیمه تامین اجتماعی