جهت گزارش مشکل یا خطا در مورد اطلاعات قرار داده شده در سایت لطفا فرم زیر را به دقت تکمیل کنید.
(این فرم جهت ارتباط با پزشک یا سوالات پزشکی نمی باشد، لطفا تنها در صورت مشکل در آدرس، تلفن و یا… این فرم را به صورت دقیق با توضیح مشخص پر کنید.)

  • نام کامل و تخصص پزشک یا بخش مورد نظر را وارد کنید. (در غیر اینصورت گزارش شما قابل بررسی نمی باشد.)
  • موضوع خطا یا مشکل مورد گزارش را بنویسید. مثلا: تلفن اشتباه، شماره اشتباه و...
  • در صورت نیاز به شرح خطا و توضیح بیشتر اطلاعات خود را اینجا بنویسید.
  • در صورت نیاز می توانید نام و نام خانوادگی خود را بنویسید (الزامی نمی باشد)
  • در صورت نیاز به پیگیری و دریافت جواب تلفن تماس خود را وارد کنید.