برای ارتباط با سایت این پزشک از اطلاعات زیر استفاده کنید:
ثبت اطلاعات
گزارش اطلاعات اشتباه
گزارش خرابی صفحات
درخواست حذف اطلاعات پزشک


و در صورت نیاز به تماس در دیگر موارد لطفا از طریق راهای ارتباطی زیر اقدام نمائید:

تلفن تماس:
ایمیل:
تلگرام: