دکتر آرزو سقازاده

تخصص: تغذیه
محل مطب: اهواز

دکتر آرزو سقازاده متخصص تغذیه و رژیم درمانی در اهواز | آدرس و تلفن دکتر آرزو سقازاده

شماره تماس:

09361519821

آدرس:

سلمان فارسی – کتانباف – مجتمع سینا