این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
رشت
01332113599
رشت
چهار راه گلسار – جنب جامعه داروسازان – ساختمان پزشکان پاستور

دکتر آرزو عطارختایی متخصص پوست و مو در رشت | آدرس و تلفن دکتر آرزو عطارختایی