این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
اصفهان
09139008120
اصفهان
شمس آبادی – چهارراه قصر – مجتمع قصر نور – واحد 503

دکتر آزاده بیات متخصص تغذیه و رژیم درمانی در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر آزاده بیات