دکتر آزاده سمائیلی
تخصص: چشم
محل مطب: اهواز

دکتر آزاده سمائیلی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر آزاده سمائیلی

شماره تماس:

061-33369049

آدرس:

خوزستان – اهواز – کیانپارس – خیابان میهن شرقی – مجتمع پزشکی دکتر مقدر – طبقه اول – واحد 1