این پزشک

تخصص پزشک: چشم
اهواز
061-33369049
اهواز
خوزستان – اهواز – کیانپارس – خیابان میهن شرقی – مجتمع پزشکی دکتر مقدر – طبقه اول – واحد 1

دکتر آزاده سمائیلی متخصص چشم و بینایی در اهواز | آدرس و تلفن دکتر آزاده سمائیلی