این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
ساری
01133325560
ساری
خیابان قارن – ساختمان پزشکان شفا

دکتر آسیه صابری متخصص پوست و مو در ساری | آدرس و تلفن دکتر آسیه صابری