این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
ارومیه
04433224363
ارومیه
ارومیه – بلوار حسنی – ساختمان نوبل – طبقه 6

دکتر آنالی صادقی متخصص پوست و مو در ارومیه | آدرس و تلفن دکتر آنالی صادقی