این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
تبریز
04133364139
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – سه راهی گلگشت – جنب پمپ بنزین مارالان – ساختمان بهاران – طبقه 5 – واحد 6

دکتر ابوالفضل حاتمی شندی متخصص مغز و اعصاب در تبریز | آدرس و تلفن دکتر ابوالفضل حاتمی شندی