این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
ارومیه
04432238414
ارومیه
آذربایجان غربی – ارومیه – تقاطع خیابان خیام شمالی و مدنی 1 – ساختمان آزمایشگاه دکتر میلانی – طبقه 3

دکتر ابوالفضل صرصرشاهی متخصص مغز و اعصاب در ارومیه | آدرس و تلفن دکتر ابوالفضل صرصرشاهی