دکتر ابوالفضل صرصرشاهی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: ارومیه

دکتر ابوالفضل صرصرشاهی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر ابوالفضل صرصرشاهی

شماره تماس:

04432238414

آدرس:

آذربایجان غربی – ارومیه – تقاطع خیابان خیام شمالی و مدنی 1 – ساختمان آزمایشگاه دکتر میلانی – طبقه 3