این پزشک

تخصص پزشک: چشم
ارومیه
04432234307
ارومیه
آذربایجان غربی – ارومیه – خیابان امام – نبش خیاابن طرزی – ساختمان پزشکان

دکتر احد بقال صدری فروش متخصص چشم و بینایی در ارومیه | آدرس و تلفن دکتر احد بقال صدری فروش