این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
مشهد
09022185901
مشهد
میدان هاشمیه – به سمت میدان حر – نبش پیروزی 38 – ساختمان پزشکان رز

دکتر احمدرضا پارسا متخصص تغذیه و رژیم درمانی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر احمدرضا پارسا