این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
شیراز
0712300186
شیراز
خیابان کریم خان زند – روبروی هفت تیر (20متری سینما سعدی) – کوچه شهید عباییان – ساختمان دی – طبقه اول

دکتر احمد انقیاد متخصص ارتوپدی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر احمد انقیاد