این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
بندرعباس
07632245746
بندرعباس
هرمزگان – بندرعباس – خیابان سید جمال الدین اسدآبادی – چهارراه فاطمیه – روبروی مسجد فاطمیه

دکتر احمد نگهی متخصص مغز و اعصاب در بندرعباس | آدرس و تلفن دکتر احمد نگهی