دکتر احمد نگهی

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: بندرعباس

دکتر احمد نگهی متخصص مغز و اعصاب در بندرعباس | آدرس و تلفن دکتر احمد نگهی

شماره تماس:

07632245746

آدرس:

هرمزگان – بندرعباس – خیابان سید جمال الدین اسدآبادی – چهارراه فاطمیه – روبروی مسجد فاطمیه