دکتر اسد الله فرخ فر


تخصص: چشم


شهر: ساری

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر اسد الله فرخ فر متخصص چشم

—————–

آدرس:
مازندران – ساری – خیابان قارن – بالای داروخانه دکتر اذربخش – مجتمع کسری


 

تلفن تماس:
01132229722


 

دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.