این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
بندرعباس
07632235445
بندرعباس
هرمزگان – بندرعباس – هرمزگان – بندر عباس – خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی – خیابان کازرونی – ساختمان پزشکان میلاد – طبقه دوم

دکتر اصغر ابریشمی زاده متخصص مغز و اعصاب در بندرعباس | آدرس و تلفن دکتر اصغر ابریشمی زاده