این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
رشت
0137721450
رشت
چهارراه گل سار – ساختمان پزشکان جم – طبقه1

دکتر اصغر حاجی عباسی متخصص ارتوپدی در رشت | آدرس و تلفن دکتر اصغر حاجی عباسی