این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
همدان
08138265630
همدان
همدان – خیابان بوعلی – بلوار خواجه رشد – کوچه پروین 2 – ساختمان فراز

دکتر افشین فیاضی متخصص مغز و اعصاب در همدان | آدرس و تلفن دکتر افشین فیاضی