دکتر افشین فیاضی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: همدان

دکتر افشین فیاضی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر افشین فیاضی

شماره تماس:

08138265630

آدرس:

همدان – خیابان بوعلی – بلوار خواجه رشد – کوچه پروین 2 – ساختمان فراز