دکتر الیاس شمسی
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر الیاس شمسی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر الیاس شمسی

شماره تماس:

05138591063

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – خیابان دکتر چمران – ساختمان پزشکان جم