این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) / جراحی زانو
کرج
02634000169
کرج
خیابان شهید بهشتی – چهارراه طالقانی – کوچه گلها – بنای ماندگار – واحد 404

دکتر امید شریفی متخصص ارتوپدی در کرج | آدرس و تلفن دکتر امید شریفی