این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
سنندج
08733226943
سنندج
انتهای خیابان مولوی – ساختمان واژه – طبقه اول – واحد 3

دکتر امیر زارعی متخصص ارتوپدی در سنندج | آدرس و تلفن دکتر امیر زارعی