این پزشک

تخصص پزشک: متخصص ارتوپدی
اهواز
06133383584
اهواز
کیانپارس- خیابان میهن شرقی روبروی آزمایشگاه نرگس – مجتمع مروارید – طبقه۳ – واحد۹

دکتر اکبر احمدی متخصص ارتوپدی در اهواز | آدرس و تلفن دکتر اکبر احمدی