این پزشک

تخصص پزشک: فلو شیپ جراحی زانو / متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
کرج
02632720992
کرج
هفت تیر – ابتدای بلوار دانش آموز – زیر پل عابر پیاده – کوچه شهید قاسمی – ساختمان پزشکان آراد

دکتر ایمان قماشی متخصص ارتوپدی در کرج | آدرس و تلفن دکتر ایمان قماشی