این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
یاسوج
07491013813
یاسوج
خیابان گلستان 15 پانزدهم – کلینیک شهید مفتح 1

دکتر باقر واصلی متخصص پوست و مو در یاسوج | آدرس و تلفن دکتر باقر واصلی