این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
ایلام
08433363322
ایلام
خیابان سعدی جنوبی – مجتمع پزشکان سعدی (پشت بیمارستان امام خمینی)

دکتر بهروز میر متخصص ارتوپدی در ایلام | آدرس و تلفن دکتر بهروز میر