دکتر بهناز صدیقی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: کرمان

دکتر بهناز صدیقی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر بهناز صدیقی

شماره تماس:

03432478448

آدرس:

کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – انتهای خیابان شفا – مجتمع پزشکی شفا