این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
اصفهان
03132228970
اصفهان
اصفهان – ابتدای خیابان آمادگاه – طبقه فوقانی بانک سپه

دکتر تقی کریم زاده متخصص مغز و اعصاب در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر تقی کریم زاده