دکتر توکا بنایی
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر توکا بنایی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر توکا بنایی

شماره تماس:

05137676233

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – بین خیام و گلریز – ساختمان نگین سجاد