این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
اصفهان
09132943558
اصفهان
خیابان وحید قبل از چهارراه رودکی – داخل کوچه 19(شهید نیک نفس) – مجتمع باران – پلاک 86

دکتر تینا جعفری متخصص تغذیه و رژیم درمانی در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر تینا جعفری