دکتر ثریا جعفرزاده
تخصص: چشم
محل مطب: شیراز

دکتر ثریا جعفرزاده

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر ثریا جعفرزاده

شماره تماس:

07132359234

آدرس:

فارس – شیراز – خیابان کریم خان زند – نزدیک به بیمارستان شهید فقیهی – نبش کوچه شهید عبائیان – ساختمان سینا – طبقه همکف