این پزشک

تخصص پزشک: فلو شیپ زانو / متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
مشهد
05138406633
مشهد
خیابان احمد آباد – عارف دو – قطعه سوم سمت راست – ساختمان یونس – طبقه سوم

دکتر جعفر رضازاده متخصص ارتوپدی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر جعفر رضازاده