این پزشک

تخصص پزشک: چشم
سنندج
08733245811
سنندج
کردستان – سنندج – چهارراه آبیدر – میدان مولوی کرد – کوچه کوکب – ساختمان پزشکان ژینا

دکتر جمیل اسلامی پور متخصص چشم و بینایی در سنندج | آدرس و تلفن دکتر جمیل اسلامی پور