این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
مشهد
05138457340
مشهد
خراسان رضوی – مشهد – احمد آباد – خیابان قائم – نبش قائم 18

دکتر حامد خردمند متخصص مغز و اعصاب در مشهد | آدرس و تلفن دکتر حامد خردمند