دکتر حبیب اله زنجانی
تخصص: چشم
محل مطب: زاهدان

دکتر حبیب اله زنجانی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر حبیب اله زنجانی

شماره تماس:

05433211100

آدرس:

سیستان و بلوچستان – زاهدان – خیابان مصطفی خمینی – بین شریعتی و امیرالمومنین – جنب بانک مسکن