این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
تبریز
04135533354
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – 17 شهریور جدید – ساختمان پزشکان مهر – طبقه 3

دکتر حبیب کاربخش زاده متخصص مغز و اعصاب در تبریز | آدرس و تلفن دکتر حبیب کاربخش زاده