این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
ارومیه
04433464229
ارومیه
خیابان حسنی – ساختمان اورشاد 2 – طبقه 4

دکتر حسن امامی متخصص ارتوپدی در ارومیه | آدرس و تلفن دکتر حسن امامی