این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
گرگان
01732240722
گرگان
گلستان – گرگان – خیابان شالیکوبی – عدالت 7 – ساختمان میرداماد – طبقه 3

دکتر حسن اورسجی متخصص مغز و اعصاب در گرکان | آدرس و تلفن دکتر حسن اورسجی