دکتر حسن اورسجی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: گرگان

دکتر حسن اورسجی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر حسن اورسجی

شماره تماس:

01732240722

آدرس:

گلستان – گرگان – خیابان شالیکوبی – عدالت 7 – ساختمان میرداماد – طبقه 3