دکتر حسن بهبودی
تخصص: چشم
محل مطب: رشت

دکتر حسن بهبودی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر حسن بهبودی

شماره تماس:

01332225625

آدرس:

گیلان – رشت – خیابان حاجی آباد – ساختمان نور – طبقه 2