دکتر حسن رزمجو
تخصص: چشم
محل مطب: اصفهان

دکتر حسن رزمجو

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر حسن رزمجو

شماره تماس:

031-36277539

آدرس:

اصفهان – بلوار دانشگاه – مقابل درب شمالی دانشگاه اصفهان – مرکز چشم پزشکی صدرا