این پزشک

تخصص پزشک: چشم
اهواز
06133386588
اهواز
خوزستان – اهواز – کیانپارس – نبش 5 غربی – ساختمان پزشکان فارابی – طبقه 5

دکتر حسن فرشیدنیا متخصص چشم و بینایی در اهواز | آدرس و تلفن دکتر حسن فرشیدنیا