دکتر حسن فرشیدنیا
تخصص: چشم
محل مطب: اهواز

دکتر حسن فرشیدنیا

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر حسن فرشیدنیا

شماره تماس:

06133386588

آدرس:

خوزستان – اهواز – کیانپارس – نبش 5 غربی – ساختمان پزشکان فارابی – طبقه 5