این پزشک

تخصص پزشک: فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی / متخصص جراحی عمومی
اصفهان
03136205050
اصفهان
چهارباغ بالا – مجتمع کوثر – طبقه 4 – واحد 617

دکتر حسین ابدالی فوق تخصص جراحی پلاستیک در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر حسین ابدالی