این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
تبریز
04133309561
تبریز
ولیعصر – خیابان شریعتی – ضلع شمالی تقاطع پروین اعتصامی – ساختمان لبخندآفرینان – طبقه 4

دکتر حسین حقائی متخصص تغذیه و رژیم درمانی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر حسین حقائی